50-VUOTTA-Final                     KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA 30.1.20157

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry 

 

 

Vuosikokous 2017

Aika 22.2.2017 klo 19:00

Paikka Ravintola Martinhovi, Martinkatu 6, 21200 Raisio

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan-tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
  5. Esitetään tilinpäätös 2016, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2017

7.1.  Kilpailukalenteriehdotus (Liite 1)

7.2. Tulo- ja menoarvio 2017

7.3. Liittymis- ja jäsenmaksut 2017

7.3.1. Juniorit

7.3.2. Seniorit

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10.1.Keskustellaan kerhon 50 vuotisjuhlistamissuunnitelmista

11. Kokouksen päättäminen